Paisa Bolta Hai – 13 May 2017

Host : Anjum Ibrahim

Guests : Shahid Sattar, Zaheer Abbasi, Sohail Sarfaraz, Mushtaq Ghamsan

Topic : Bijli ka shortfall kam kyun nh kia ja saka?